Overname door VNA van apotheken in Gouda – Apotheek Neumann – Gouda

Apotheek Neumann

Overname door VNA van apotheken in Gouda

Persbericht

Apotheek Neumann is gelieerd aan Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) te Amersfoort.

In het kader van de wettelijk voorgeschreven “zorgspecifieke concentratietoets”, verlangt de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) dat VNA vooraf de cliënten van haar betreffende apotheken, op de hoogte stelt van voorgenomen overnames.

Op basis hiervan berichten wij u dat VNA, via haar dochtervennootschap Farmaceutisch Beheer B.V., voornemens is om de volgende apotheken over te nemen:
Apotheek Joh. Rond te Gouda
Apotheek Gouda Noord te Gouda
Apotheek Service Punt Goudse Rak te Gouderak
Apotheek Bergambacht te Bergambacht
Apotheek Reeuwijk te Reeuwijk
Hego Farma B.V. te Gouda
Apotheek Heerkens B.V. te Gouda

De beoogde overnamedatum is: 1 juli 2024

De overdracht heeft geen invloed op de bedrijfsexploitatie van de apotheek waarbij u cliënt bent, noch in bedrijfseconomische, noch in bedrijfsorganisatorische zin.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze in eerste instantie stellen aan Mevrouw P. Goris op tel.: 0182-392042.


Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

drs. K.S. van Zijtveld
Algemeen Directeur

Publicatiedatum: 14-05-2024


Terug naar overzicht