Welkomstfolder – Apotheek Neumann – Gouda

Apotheek Neumann

Welkomstfolder

Geachte klant,

Graag willen we u, namens het team van Apotheek Neumann, van harte welkom heten. Middels deze brief willen wij u kort uitleggen waar onze apotheek voor staat en wat u van ons kan verwachten.

Medicatiebewaking
Wij bewaken uw geneesmiddelen bij het verwerken van uw recept. Wij controleren of u een bepaald geneesmiddel kunt gebruiken in combinatie met de middelen die u reeds gebruikt. Ook letten wij op bijzondere omstandigheden zoals allergieën, overgevoeligheden, zwangerschap en bepaalde ziekten. Daarom is het nodig dat al uw gegevens hierover bij ons bekend zijn.

Elektronisch medicatiedossier
In de apotheek worden al uw medicatiegegevens maar ook andere gegevens over uw ziekte vastgelegd als dit van belang is voor het medicijngebruik. Zo voorkomt de apotheker dat u medicatie gaat gebruiken die niet voor u geschikt zijn. Deze gegevens kunnen geraadpleegd worden door andere zorgverleners.
LET OP: Indien u ons geen toestemming verleent om uw gegevens te delen met andere zorgverleners, dan houdt dat in dat bij acute spoedgevallen uw gegevens niet bekend zijn bij de eerste hulp zorgverleners!
U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonlijke medicatiedossier in te zien. Wij wisselen geen gegevens uit met andere zorgverleners, tenzij u aangeeft dat u dat goed vindt.

Medicatiebegeleiding
Heeft u problemen met uw geneesmiddelen of wilt u alles graag goed op een rijtje zetten? Vraag dan een gratis medicatiebegeleidingsgesprek aan bij uw apotheker. De apotheker zorgt dat alle gegevens bij de hand zijn. U kunt dan uw vragen over en problemen met uw geneesmiddelgebruik rustig bespreken. Zo nodig neemt de apotheker contact op met de arts die u de geneesmiddelen heeft voorgeschreven. Dat uiteraard enkel met uw toestemming!

Openingstijden en dienst
Apotheek Neumann is dagelijks geopend van 8.00 – 17.30. Na sluitingstijd, in het weekend en op feestdagen kunt u in spoedgevallen terecht bij de Dienstapotheek Midden Holland, Bluelandweg 10, 2803 HH Gouda, tel. 0182 698 820.

Inschrijven bij Apotheek Neumann
Als u voor het eerst medicijnen haalt in onze apotheek, dan vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen. Bent u allergisch voor bepaalde geneesmiddelen of stoffen,
dan horen wij dat graag van u. Als u reeds medicijnen gebruikt, kunt u ons toestemming geven uw medicatiedossier bij uw vorige apotheek op te vragen.

Medicijnkluis
Apotheek Neumann beschikt over een 24-uurskluis. Hier kunt u medicatie ook buiten de openingstijden van onze apotheek ophalen. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u dat aan ons doorgeven.

Herhaalservice
Indien u herhaalrecepten heeft, dan kunt u die bij ons in de brievenbus doen. Twee dagen later staat de medicatie voor u klaar.
Gebruikt u chronische medicatie, dan mogen wij bij een groot aantal huisartsen de herhaalservice aanbieden. Dan hoeft u voor deze medicatie geen recept meer bij de huisarts aan te vragen, maar wordt de medicatie automatisch door ons herhaald. Wilt u van deze service gebruik maken, bespreek het dan even aan de balie.

Bezorgservice
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om uw medicatie op te halen, dan kan deze gratis bij u bezorgd worden. Onze bezorger bezorgt elke middag van 13.00-18.00.

Klachtenprocedure
Apotheek Neumann hanteert een klachtenprocedure. Heeft u een klacht of een suggestie ter verbetering, geeft u die dan gerust aan ons door. Zodoende kunnen we verbeteringen doorvoeren waar nodig.

Betaling
De medicatie die door u zorgverzekeraar wordt vergoed, declareren wij automatisch bij uw zorgverzekeraar. Indien uw verzekeringsgegevens niet bij ons bekend zijn, of wanneer medicatie niet door de zorgverzekering wordt vergoed, dient u de medicijnen zelf te betalen. Dit kan contant of per pin aan de balie. Daarnaast kunt u gebruik maken van automatische incasso.

Inleveren van overtollige medicijnen en naaldencontainers.
Medicijnen die u niet meer gebruikt, kunt u bij ons inleveren. Gebruikte naalden kunt u enkel bij ons indienen in een gesloten naaldencontainer. Wij zorgen dan voor een verantwoorde afvoer en vernietiging.

Privacyregeling
Wij verwerken voor u gegevens betreffende uw medicijnen of hulpmiddelen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. U kunt onze privacyregeling erop nalezen op www.apotheekneumann.nl (onder privacy).

Mocht u verder vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij ons terecht.
Uw apotheekteam.